Despre noi

Istoric:

  Școala este situată in comuna Gâdinți, lângă Căminul cultural, Dispensarul medical și Poliția comunală. Fiind inființată ca urmare a creșterii demografice din localitate, școala a funcționat fără intrerupere, asigurând instruirea primară și gimnazială a zeci de generații de elevi.

   Școala Gimnazială Gâdinți își propune să devină una din școlile de prestigiu din județul Neamț, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană

DOTĂRILE MATERIALE

Şcoala Gimnazială Gâdinți  are 2 corpuri distincte:

Corp – școală este format din:

 • 8 săli de clasă;
 • Cabinet Informatică;
 • Cancelarie, toate dotate cu infrastructură corespunzătoare şi mobilier ergonomic.
 • Cabinet director;
 • Secretariat;
 • Blibliotecă.

Corp – grădiniță este format din:

 • 3 săli de clasă
 • 1 cabinet de informare și documentare

 Încadrare 2015-2016

 • Director – prof. Limba engleză Grama Irina Cătălina

CORP PROFESORAL

 • Înv. Preşcolar – Pătrăuceanu Adriana,grupa mare
 • Înv. Preşcolar – Dima Codrina Cezara,grupa mijlocie
 • Înv. Primar – Sandu Maria,clasa pregătitoare
 • Înv. Primar – Coca Ana Maria,clasa I
 • Înv. Primar – Gușă Andreia,clasa a II-a
 • Înv. Preşcolar – Năstasă Nadia, clasa a III-a
 • Înv. Primar – Imbrea Laura,clasa a IV-a
 • Limba şi literatura română/ Limba latină – Otic Roxana,diriginte clasa a VI-a
 • Limba Franceză – Aiacoboaiei Lăcrămioara
 • Limba engleză – Bordei Laiu Corina
 • Matematică – Stafie Carmen Elena,diriginte clasa a V-a
 • Biologie – Fâcă Micşunica,diriginte clasa a VIII-a
 • Fizica/ Chimie/ Ed. Muzicală – Buzău Dorina,diriginte clasa a VII-a
 • Istorie – Mihalachi Ionela
 • Geografie – Șerban Dorina
 • Religie ortodoxă – Sandu Ramona
 • Ed. Fizică şi sport – Mitrea Cătălin
 • Ed. Tehnologică – Lungu Simona

Personal didactic auxiliar:

 • Contabil – Mocanu Bogdan
 • Secretar – Sbera Helene Crina

Personal nedidactic:

 • Bordea Paraschiva – îngrijitoare
 • Andrei Dan – fochist
 • Bordia Romică – muncitor întreținere